om fonden

You need to add some content to this block.

Vad är Go Blockchain?

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden strävar efter att ge investerare exponering mot den globala marknaden för Blockchainteknik.

Fonden ska placera minst 90% av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av bolag som är verksamma inom utveckling och användning av Blockchainteknik och/eller digitala tillgångar som använder kryptografi för att säkra transaktioner och dess register. Fonden placerar utan någon geografisk begränsning.

Go Blockchain Fund är en UCITS-fond registrerad hos Finansinspektionen. Go Blockchain är en del av Go Funds och ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB, ett dotterbolag till AIFM Group.

 

Fonddokument:

Informationsbroschyr

Faktablad Andelsklass A 

Faktablad Andelsklass B

Fondbestämmelser

 

 

 

 

Bevakningslista värdepapper

 • sep 20 -1.88%
 • 1 mån -2.53%
 • 3 mån -2.58%
 • 6 mån +13.83%
 • 1 år +1.44%

fondfakta

 • fONDNAMN: gO bLOCKCHAIN fUND
 • ISIN-kod KLASS A: SE0015837778
 • ISIN-KOD KLASS B: SE0015837786
 • Fondtyp: aktiefond
 • Förvaltningsavgift: 1,4%
 • Fondens risk: 6 av 7
 • Jämförelseindex: DOW JONES GLOBAL INDEX
 • Fondens startdatum: 2021-05-03
 • Fondbolag: AIFM Capital AB

Här kan du köpa Go Blockchain

Dekorativ bakgrund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev