Go block­chain

Sveriges första fond som uteslutande investerar i blockchainteknik, vår generations viktigaste teknologiska förändring.

Köp fonden här

Nu kan du investera i blockchain-teknologi

Vi känner alla till historien om internet. Det var inte en enskild person utan ett helt samhälle som byggde upp det tillsammans och använde det för att kommunicera och dela data med varandra. Internet är nu ett verktyg som finns tillgängligt på en armlängds avstånd och är en viktig del av det dagliga livet, både för privatpersoner och företag. Vi är nu på väg mot en liknande teknologisk omställning grundat i blockchainteknologi.

Med det sagt säger vi stort välkommen till fonden Go Blockchain.

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att ge investerare exponering mot den globala marknaden för blockchainteknik och har som målsättning att över en rullande femårsperiod överträffa jämförelseindexet Dow Jones Global Index.

Läs Go Blockchains fonddokument här
Dekorativ bakgrund

Change everything

Blockchainteknik baseras på en plattform där data lagras permanent i så kallade block i ett nätverk. På plattformen utförs transaktioner av olika slag som inte är legitima förräns dess tillhörande block lagts till i kedjan och vidimerats av andra noder.

 

Med ett system där ingen tredje part är inblandad, där det inte finns några öppettider och som också är helt decentraliserat, kommer delar av våra liv att förändras helt.

1 / 6

Logistik

Blockchain kan skapa ett effektivare, mer förutsägbart och säkrare informationsutbyte över den globala distributionskedjan.

2 / 6

Energi

Blockchain kommer att möjliggöra en distribuerad energiförsörjning, som ger utrymme för fler och mer motståndskraftiga förnyelsebara energikällor.

3 / 6

Finans

Blockchain ger snabbare peer-to-peer-transaktioner och minskar driftskostnaderna.

4 / 6

Sjukvård

Blockchain kan ge patienter och vårdgivare bättre tillgång till vårddata, med en säker och pålitlig verifieringskedja.

5 / 6

Mode

Blockchain ger konsumenterna större makt genom kunskap om hela plaggets livscykel och miljöpåverkan.

6 / 6

Jordbruk

Blockchain möjliggör livscykelanalyser inom kreaturuppfödning, för en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Här kan du köpa Go Blockchain

Dekorativ bakgrund

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få senaste nytt från fondens förvaltare direkt i inkorgen.